Projektowanie

ProjektowanieProjektowanie to nie tylko zapewnienie odpowiedniej ilości światła na powierzchni roboczej. Projektowanie to przede wszystkim dobre samopoczucie osoby przebywającej w otoczeniu światła, to estetyczny dobór lamp, a także ekonomia całego przedsięwzięcia. Jeżeli do tego wkomponujemy system sterowania oświetleniem to uzyskujemy unikatowy projekt przystosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Bremme Sp. z o.o. oprócz produkcji i sprzedaży oświetlenia LED zajmuje się także projektowaniem oświetlenia. Ogromne doświadczenie w projektowaniu różnorodnych obiektów (np. szpital, hala magazynowa, zakład produkcyjny itp.) pozwala na praktyczną optymalizację całego projektu.

Naszym celem jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań opartych tylko o technologie LED, które naszym zdaniem, pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości dostępnego oświetlenia.

Prowadząc intensywne badania rozwojowe, zarówno w kwestii technicznej jak i użytkowania, staramy się aby nasze projekty nie ograniczały się tylko samego oświetlenia. Spełnienie tak wysokich wymagań jest możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologii elektronicznych i informatycznych, które wykorzystujemy w zarządzaniu oświetleniem.

Mając do dyspozycji zaawansowane programy projektowe i obliczeniowe możemy opracować pełen pakiet dokumentacji projektu dla firm architektonicznych i wykonawczych.

Nasze usługi w zakresie projektów oświetleniowych są kompleksowe i realizujemy je w 5 krokach:

 1. Dobór typu opraw zgodnie z oczekiwaniami Klienta oraz indywidualnym charakterem oświetlanego obiektu
 2. Przygotowanie raportu z obliczeń uzyskanego natężenia oświetlenia, zgodnie z najnowszymi Normami
 3. Ewentualne korekty projektu związane ze specyfiką obiektu
 4. Wizualizacja projektu
 5. Schemat budowlany przedstawiający rozmieszczenie opraw na rzucie obiektu

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta jesteśmy w stanie przygotować dodatkową dokumentację (zestawienie użytych materiałów, bilans energetyczny, stopy zwrotu inwestycji itp.).

W naszych projektach opieramy się tylko i wyłącznie na polskich normach:

Normy oświetlenia ogólnego:

 • PN-EN 124646-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-71/E-02034. Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
 • PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 • PN-84/E-02035. Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

Normy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

 • PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlania awaryjnego
 • PN-G 02600:1996. Ochrona pracy w górnictwie. Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
 • PN-G 02601:1999. Ochrona pracy w górnictwie. Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych. Podstawowe wymagania i badania.