Audyt i finansowanie

Audyt-i-FinansowanieW ramach współpracy możemy się podjąć działań mających na celu doradztwo w zakresie dostosowania projektów do wymogów naboru, w celu ich jak najlepszego finansowania. W tym temacie współpracujemy z European Institute of Environmental Energy (EIEE). Instytut opracowuje studia finansowania projektów proekologicznych w oparciu o środki krajowe i zagraniczne w tym środki funduszy ekologicznych, środki pomocowe oraz pochodzące z ekokonwersji polskiego zadłużenia.

Oferujemy szeroki wachlarz usług dla różnorodnych Kontrahentów. Wraz ze współpracującymi z naszą firmą ekspertami możemy zaproponować zakres usług obejmujący:

 • Analizę dostarczonej dokumentacji, w tym audytów energetycznych, pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowlanych pod kątem otrzymania dofinansowania.
 • Opracowania Koncepcji projektu, pozwalającej uzyskać optymalne preferencyjne finansowanie.
 • Opracowania załączników do wniosków w części ekologiczno – technicznej.
 • Opracowania załączników do wniosków w części finansowej.
 • Opracowania Wniosków o dofinansowanie.
 • Opracowania Studium Wykonalności, Biznes Planów, Audytów Energetycznych i Oświetlenia, Świadectw Energetycznych,
 • Opracowania opinii ornitologicznych.
 • Opracowania Planu Zarządzania Środowiskiem  lub Listy Kontrolnej PZŚ
 • Rozliczenie zadania, w tym efektu ekologicznego OZE
 • podłączenia do sieci energetycznej,
 • zatwierdzenia taryf – jeśli taka konieczność zajdzie,
 • uzyskania świadectw pochodzenia,
 • oszacowania nakładów i zysków z inwestycji,
 • projektowania pod  pozwolenie na budowę,
 • zezwoleń środowiskowych,
 • nadzoru budowlanego,
 • doboru technologii,
 • opracowania wymaganej dokumentacji Studium Wykonalności, Biznes Planów

Skupiamy wokół siebie doświadczony zespół Konsultantów, którzy zrobią wszystko by zapewnić maksimum korzyści i dofinansowania.

Kontrahenci Instytutu to:

 • jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, powiaty, miasta i gminy,
 • uczelnie wyższe,
 • obiekty kultu religijnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • hotele, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria,
 • przedsiębiorstwa