Szkoły i Przedszkola

sale lekcyjne, sale gimnastyczne, korytarze, pokoje biurowe