Obszary pomocnicze

sale konferencyjne, pomieszczenia techniczne, magazyny, kuchnia, ochrona, pralnia itp.